June 25, 2024

ખેડૂત સ્માર્ટ ફોન સહાય યોજના

ખેડૂતોને હાલના ટેકનોલોજીકલ યુગમાં ટેકનોલોજી દ્વારા દુનિયા સાથે જોડવા માટે ગુજરાત સરકારે નવા સ્માર્ટ...